Menu

BIDRA TIL PROSJEKTET

Prosjekt Samboen jobber med å restaurere Alexander Dale Oens 1960 W23 «Samba» Microbuss. Det ferdige resultatet skal overrekkes The Dale Oen Experience til bruk i deres arbeid for ungdom. Vi tar imot bidrag til prosjektet med takknemlighet. Ønsker u ikke å benytte PayPal kan du benytte konto 3632.57.17674
Husk å merke med «Prosjekt SambOen».