Menu

Jotun

JOTUN

Vi ønsket å benytte Jotamastic Smart Pack som grunning på alt bart stål. Dette er et industriprodukt som er utviklet for å ha maks heft og tåle røff offshore klima. Bilen skal ha base i Øygarden der sjøsprøyten kommer sammen med de fleste regnskyene så her skal vi bygge en veteranbuss som skal vare uavhengig av klima. Jotamasticken kan også tynnes ut om en ønsker å sprøyte den med en lakkpistol. Et tynt strøk vil gi god heft og da den er epoxy basert to komponent grunning gir det en tett overflate som tåler ventetiden frem til lakkering. Dette produktet anbefaler vi på det sterkeste til alle restaureringer og reparasjoner.

SmartPack er utviklet for å lett kunne mikses ut med 1:1 og tykkelsen passer bra for rulle. Tynnes den skikkelig ut kan den også sprøytes.

Vi har også valgt å bruke Jotun Barrier Zink grunning på alle deler som skal pulver lakkeres. Dette er en ideell grunning for denne jobben. Som kjent må grunningen tåle 200-250 varmegrader som den blir utsatt for ved pulverlakkeringen, men også ved eventuelle steinsprut på pulverlakken er dette perfekt underlag da det høye zinkinnholdet beskytter det eksponerte metallet.

Mer informasjon finner dere her:

Jotamastic Smart Pack

Jotun Barrier Zink