Menu

Bergen Bygg & Overflateteknikk AS

Bergen Bygg Logo

Det er mange av oss som kjenner denne bedriften gjennom tidligere restaureringer. De er eksperter på bl.a. sandblåsing og overflatebehandling. Vi kommer til å sand blåse de delene som skal til pulver lakkering. Bergen Bygg & Overflateteknikk vil også sprøyte delene med Jotun Barrier som er en Epoxy grunning med høyt zinknivå. Vi anbefaler å benytte dette selskapet da det har lange erfaring med sandblåsing a biler, felger, deler etc. Med andre ord er de en viktig brikke i en restaurering og de har kunnskap om hvordan en behandler de eksponerte flatene etter blåsingen.

Mer info om BBO:

Vi har god og lang erfaring med overflatebehandling av metaller. Vi jobber mot industrien. Tar imot store og små firmaer. BBO har som hovedmål å være en totalleverandør av overflatebehandlings tjenester til skipsbyggingsindustrien for såvel nybygg som reparasjon.

Våre tjenester:

Industri / vedlikehold

Vi kan ta med vårt avanserte utstyr som sandsugere, avfuktere, støvsug m. v til et hvilket som helst oppdrag for industri og kraftverk samt broer o. l, for vei og jernbane. Erfarne operatører med kvalisert ledelse, løser de fleste oppdrag som gjennomføres i henhold til vårt kvalitetssystem basert på ISO 9002.

Stål og betong vedlikehold

Generelt vedlikehold av stålbygg, betongflater og lignende er også ett av våre felt. Vi disponerer spesialutstyr for renovering av murverk, betong og mer finere overflater såvel inne som ute.

Forbehandling

Riktig forbehandling er avgjørende for å sikre maksimal levetid for et malingssystem. Blåserensing er den beste og mest effektive metoden og BBO har fasiliteter og systemer som tilfredstiller de strengeste krav for rengjøring av stål benytter vi primært stålgrit, som gjenvinnes. For blåserensing av andre metaller som rustfritt stål og aluminium, har vi fasiliteter hvor mineralske blåsemiddel brukes.

Vi utfører også blåsing av møbler og for særdeles fine komponenter og deler som skal rengjøres, har vi bygget en egen spesialcontainer for glassblåsing

Malingspåføring

Malinger av idag må påføres med høytrykk sprøyteutstyr. BBO har utstyr for påføring av alle typer maling fra sink ethylsilikat primere, to-komponente løsemiddelfrie malinger til de mest selektive toppstrøkmalinger. All påføring utføres under kontrollerte forhold av faglig dyktige operatører med lang erfaring.

Termisk sprøyting

Metallisering med bruk av aluminium eller sink er regnet som den beste beskyttelsen mot korrosjon. BBO har egne anlegg for både lysbuesprøyting og flammesprøyting.

Ta kontakt for et uforpliktet anbud.

Tlf. 56 15 69 54