Menu

Samboen tar form

PROGRESJON (1)

Samboen blir mer og mer solid. Alt av gammel rust er nå borte fra bilen og mer og mer nytt metall sveises på plass. Fronten justeres og kontollmåles etter alle kunstens regler. Frontplaten, dørene og dørkarmene skal alle passe perfekt før de sveises fast. Bunnen i bussen er nesten ferdigsveist, men bunnplaten fester vi ikke før de nye sideplatene på bussen er på plass. Det går på fram.

 

PROGRESJON (7)

 

PROGRESJON (6)

 

PROGRESJON (5)

 

PROGRESJON (4)

 

PROGRESJON (3)