Menu

Bilder fra en tidlig fase

Vi fikk noen fine bilder fra tidlig fase av restaureringen av Ingolf Oen. Alex skraper gammel skit av bunnen før sandbløsingen. Det var STORE mengder som lå igjen på garsjegulvet etterpå.

alex4

 

alex 3

 

alex2

 

alex1